Säkerheten först!

Ute på sjön kan en bra säkerhetsfaktor vara att ha en GPS-plotter installerad. Vad som sedan kan vara helt avgörande är kunskapen om hur man använder utrustningen på rätt sätt.

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Ju mer ni som båtägare vet och kan, desto bättre prioriteringar kan ni göra, och på det viset investera i er hobby där det gör mest nytta. 

Skruva själv!?

Även om vårt levebröd är att serva och laga båtmotorer så kan vi ändå ibland rekommendera att ni gör vissa enklare saker själva. På det viset kan ni frigöra kapital för att köpa de tjänster som ni verkligen behöver, och som vi har expertkunskap om.